Strona Startowa Historia Stradomia Galeria zdjęć Położenie i obszar Ciekawe i warte zobaczenia miejsca Stradomia Zabytki Stradomia Władze lokalne Węzeł kolejowy
Przemysł Kultura Nauka Sport


Powstanie, historia i przeszłość Stradomia - dawniej a teraz.Rozwój Stradomia nastąpił na początku XVII wieku. Nazwa pochodzi od nazwiska ówczesnego posiadacza wójtostwa częstochowskiego Krzysztofa Stradomskiego, podstarościego olsztyńskiego.Copyright © by Enternetia 2008; designed by Amaranth & Szymek